Fyzikální kabinet FyzKAB

FYZIKÁLNÍ TABULKY Termodynamika + Kmitání a vlnění

Termodynamika + Kmitání a vlnění

UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!