Fyzikální kabinet FyzKAB

Rychlosti šíření zvuku


Rychlost zvuku v pevných látkách

Pevná látkaRychlost [m/s]
ABS2 230
Bakelit1 590
Beton1 700
Cihly3 600
Dřevo bukové, dubové3 400
Ebonit1 570
Hliník5 100
Kaučuk40
Korek500
Led3 200
Měď3 500
Mosaz3 400
Nylon2 600
Ocel5 000
Olovo1 300
Platina2 800
Polyetylén1 950
PVC2 380
Rtuť1 400
Sklo5 200
Stříbro2 700


Rychlost zvuku v kapalinách

Kapalina (25 °C)Rychlost [m/s]
Aceton1174
Benzín (20 °C)1170
Ethanol1207
Methanol1103
Rtuť1450
Voda destilovaná (20 °C)1481
Voda destilovaná1497
Voda mořská (13 °C)1500


Rychlost šíření zvuku v plynech

Plyn (25 °C)Rychlost [m/s]
Čpavek (0 °C)415
Dusík334
Helium 965
Kyslík316
Metan430
Neon435
Oxid uhelnatý338
Oxid uhličitý259
Vodík1284
Vodní pára (100 °C)405
Vzduch-suchý (0 °C)331
Vzduch-suchý (25 °C)346


Závislost rychlosti šíření zvuku ve vzduchu na teplotě

t [°C]v [m/s]
-20319
-10325
0331
10337
20343
30349
40355
50360
100387
200436
300480
400520
500557

Zdroj:
[1] Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988
[2] Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky. Liberec: TU Liberec, 2001
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!