Fyzikální kabinet FyzKAB

FYZIKÁLNÍ TABULKY Termodynamika + Kmitání a vlnění Měr. tep. kapacita, skup. teplo tání a varu

Měrná tepelná kapacita, měrná skupenské teplo tání a varu, teplota tání a varu

Látka c [J/kg °C] lt [kJ/kg] lv [kJ/kg] tt [°C] tv [°C]
Cín 227 59,6 1940 232 2720
Dusík 1040 25,5 198 –210 –196
Ethanol 2430 108 840 –117 78,3
Clorid sodný 867 500 2900 801 1460
Hliník 896 399 10500 660 2470
Hořčík 1020 380 5420 649 1090
Křemík 703 1650 10600 1410 2360
Kyslík 917 13,8 213 –218 –183
Methanol 2500 92 1100 –97.7 64,6
Měď 383 204 4790 1085 2570
Mosaz 394 159 850–920
Nikl 448 300 6450 1460 6450
Olovo 129 23 850 328 1740
Platina 133 112 2620 1770 3820
Rtuť 139 11,8 292 –38,8 357
Stříbro 235 111 2350 962 2210
Voda (kap.) 4180 334 2260 0 100
       (led) 2090
       (pára) 1950
Vodík 14,3 58,2 454 –259 –253
Wolfram 134 192 4350 3390 5660
Zinek 385 102 1760 420 907
Zlato 129 64 1650 1060 2810
Železo 450 289 6340 1540 2750

Další hodnoty měrných tepelných kapacit jsou uvedeny v tabulce Tepelná roztažnost a měrná tepel. kapacita


Zdroj:
BĚLOUN a kolektiv. Tabulky pro základní školu. Praha: Prometheus, 2007.
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!