Fyzikální kabinet FyzKAB

Sluneční soustava

Slunce – Země – Měsíc

Slunce:
Hmotnost M = 2,0 ·1030 kg
Poloměr R = 7,0 ·108 m
Hustota ρ = 1400 kg/m3
Země:
Hmotnost Mz = 5,97 ·1024 kg
Poloměr Rz = 6,378 ·106 m
Hustota ρz = 5500 kg/m3
Střední vzdálenost Země–Slunce: 1 au = 1,50 ·1011 m
Měsíc:
Hmotnost M = 7,35 ·1022 kg
Poloměr R = 1,74 ·106 m
Hustota ρ = 3340 kg/m3
Střední vzdálenost Měsíc–Země: 3,84 ·108 m

Planety Sluneční soustavy

Planeta ap [au] Tp [rok] doba otáčky ρp [kg/m3]
Merkur 0,387 0,241 58d 14h 5430
Venuše 0,723 0,615 243d 5240
Země 1 1 23h 56min 5520
Mars 1,52 1,88 24h 37min 3930
Jupiter 5,20 11,9 9h 55min 1330
Saturn 9,58 29,5 10h 39min 687
Uran 19,2 84 17h 54min 1270
Neptun 30,1 165 19h 6min 1640
(Pluto) 39,2 248 6d 9h 2390

Zdroj:
Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!