Fyzikální kabinet FyzKAB

Hustota syté vodní páry (Absolutní vlhkost)

t / °C ρ / g.m-3 t / °C ρ / g.m-3 t / °C ρ / g.m-3
-20 0,91 -2 4,14 16 13,63
-19 0,97 -1 4,49 17 14,48
-18 1,07 0 4,85 18 15,36
-17 1,16 1 5,20 19 16,29
-16 1,27 2 5,57 20 17,29
-15 1,39 3 5,95 21 18,32
-14 1,52 4 6,37 22 19,41
-13 1,66 5 6,80 23 20,57
-12 1,81 6 7,27 24 21,78
-11 1,96 7 7,79 25 23,04
-10 2,15 8 8,28 26 24,37
-9 2,33 9 8,83 27 25,76
-8 2,53 10 9,40 28 27,23
-7 2,75 11 10,01 29 28,75
-6 2,99 12 10,66 30 30,35
-5 3,25 13 11,35 31 32,07
-4 3,53 14 12,06 32 33,85
-3 3,83 15 12,82 zdroj MFChT


Graf hustoty syté páry
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!