Fyzikální kabinet FyzKAB

FYZIKÁLNÍ TABULKY Termodynamika + Kmitání a vlnění Výhřevnost paliv a účinnost strojů

Výhřevnost paliv a účinnost strojů

Výhřevnost paliv

Palivo h [MJ/kg]
Nafta 44
Benzín 43
Petrolej 43
Ethanol 27
Vodík (H2) 140
Propan 50
Zemní plyn 46
Antracit 31
Koks 28
Černé uhlí 29
Hnědé uhlí 19
Dřevo (suché) 15

Účinnost strojů

Stroj, motor, zařízení účinnost
Parní stroj 5–15 %
Benzinový motor (dvoutaktní) 20 %
Benzinový motor (čtyřtaktní) 25 %
Naftový motor 33 %
Parní turbína 35 %
Olověný akumulátor 80 %
Kaplanova vodní turbína 85 %
Elektromotor 90 %
Transformátor 95 %

Zdroj:
Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988
BĚLOUN a kolektiv. Tabulky pro základní školu. Praha: Prometheus, 2007.
Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!