Fyzikální kabinet FyzKAB
Články Moduly ESP32 a ESP32-CAM ESP32 + MicroPython

Řízení modulu ESP32 pomocí MicroPython

Jazyk Python je moderní programovací jazyk, který patří mezi nejpopulárnější jazyky. Kód programu je ve srovnání s jinými jazyky krátký a dobře čitelný. Jeho syntaxe a dynamické typy spolu s interpretováním kódu dotváří pověst ideálního nástroje pro psaní skriptů a rychlý vývoj aplikací. Python byl vytvořen v letech 1990–1991 Guido van Rossumem v Matematickém centru Stitching v Nizozemí. Jméno Python pochází z Monty Python's Flying Circus. Python nemá oficiální logo, přestože na mnoha webech se objevuje had (přesněji krajta), což je jeden z anglických významů slova Python. Přesto tvůrce souvislost s hady odmítá.

Syntaxe Pythonu bývá obvykle velice úsporná, jedná se o tzv. „case sensitive“ syntaxi (rozlišuje malá a velká písmena). Python eliminuje používání závorek na nezbytné minimum. Příkazy jsou do jednoho bloku seskupeny na základě shodného odsazení, tzn. shodného počtu mezer či tabulátorů (ty přitom není možné kombinovat). Příkaz, za kterým následuje vnořený blok, je pak obvykle uvozen dvojtečkou. Python je dynamicky typovaný programovací jazyk. To znamená, že v programu nemusíme uvádět typ proměnné, interpret jazyka jej určí automaticky. Názvy proměnných mohou obsahovat písmena, čísla a znak podtržítko. Nesmí obsahovat mezeru a nesmí začínat na číslo. V Pythonu je zvykem psát jména proměnných malými písmeny. Vytvoření a aktualizaci proměnné vytvoříme tak, že do ní přiřadíme hodnotu. Proměnná drží poslední hodnotu, která do ní byla přiřazena. Pro přiřazení používáme rovnítko.

Pro seznámení se s jazykem Python doporučujeme skvělou Učebnici jazyka Python (aneb Létající cirkus) od Jana Švece.

Články o řízení modulu ESP32 pomocí MicroPythonu


ESP32 + MIcroPython
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!