Fyzikální kabinet FyzKAB
STUDIUM Měření na měř. přístrojích
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!