Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Měření na měř. přístrojích Zákl. vlastnosti měř. přístrojů

Základní vlastnosti měřících přístrojů

Měřící rozsah:

  • vyjadřuje rozmezí hodnot veličiny, které přístroj měří.

Konstanta měřícího přístroje:

  • konstanta nám udává při daném měřícím rozsahu hodnotu jednoho dílku.
K =  měřící rozsah

 počet dílků na stupnici (celkem) 

Naměřenou hodnotu α, pak získáme výrazem: α = K × počet naměřených dílků.

Příklad:

Měřící rozsah ampérmetru je 15 mA, stupnice má 60 dílků. Ručička měřícího přístroje ukázala výchylku 55 dílků. Jaká je naměřená hodnota?

Řešení:
K =  15  = 0,25

60

α = 0,25 · 55 = 13,76 mA

Citlivost měřícího přístroje:

  • udává jakou výchylkou ručky reaguje přístroj na měřenou veličinu. Měřící rozsah volíme tak, aby výchylka měřícího přístroje byla pokud možno v druhé polovině stupnice. Odečítání je přesnější, měřící přístroj má větší citlivost

Třída přesnosti:

  • je uvedena na stupnici měřícího přístroje. Udává v procentech chybovost měř. přístroje. Např. 2 % při rozsahu 300 V tj. 6 V, při rozsahu 60 V je chyba pouze 1,2 V

Přetížitelnost:

  • udává nám jakým násobkem jmenovité veličiny můžeme přetížit přístroj, aniž by se poničil. Výrobce počítá s nedbalostí při provozu. Krátkodobě lze měřící přístroj přetížit, tzn. při malém měř. rozsahu "měřit" větší hodnoty

Vlastní spotřeba:

  • výkon, který odebírá měřící přístroj z měřeného obvodu. U stejnostměrných obvodů hovoříme o vnitřním odporu, u střídavého proudu je to impedance

Značky na číselnících měřících přístrojů:

  • na číselnících měř. přístrojů jsou především atupnice a dále různé značky, které informují o vlastnostech , provedení a použití přístroje. Dále je na číselníku znak výrobce, výrobní číslo, typová značka, u napěťových přístrojů vnitřní odpor a někdy i další údaje

Další materiály k tématu:


Reklama:
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!