Fyzikální kabinet GymKT

Studium Měření na analog. přístrojích

Měření na analogových přístrojích: