Fyzikální kabinet FyzKAB

STUDIUM Měření na analog. přístrojích

Měření na analogových přístrojích:

Translation
UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!