Fyzikální kabinet GymKT

Studium Měření na analog. přístrojích

Měření na analogových přístrojích:

UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!